JSON & XML Tool (Premium) v0.19.3

JSON & XML Tool (Premium) v0.19.3

0

JSON & XML Tool Mod APK:

  • Premium Unlocked.
  • Features Unlocked.
  • No Ads.
JSON & XML Tool (Premium)

JSON & XML Tool (Premium) mod apk là ứng dụng cho phép bạn xem, tạo và chỉnh sửa các tệp JSON và XML một cách dễ dàng, bằng cách sử dụng chế độ xem phân cấp đơn giản của nó. Công cụ này hữu ích cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn, nó cho phép bạn chỉnh sửa và tạo các tiện ích bổ sung cho trò chơi. Ngoài ra, ứng dụng có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các loại, chẳng hạn như tải JSON và sau đó lưu nó dưới dạng XML.

Ứng dụng sử dụng trình duyệt lưu trữ được cung cấp bởi SAF (Khung truy cập lưu trữ) và không yêu cầu quyền lưu trữ (quyền truy cập đọc và ghi). Tuy nhiên, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền lưu trữ trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi tệp được tải bằng bộ chọn tệp bên ngoài mà không cung cấp quyền truy cập thích hợp.

Xem tệp JSON / XML
• Tải tệp bằng bộ chọn tệp nội bộ (Khung truy cập lưu trữ)
• Tải tệp bằng bộ chọn tệp bên ngoài (có thể yêu cầu quyền lưu trữ)
• Tải xuống từ web bằng cách cung cấp URL
• Dán văn bản và phân tích cú pháp
• Nhận văn bản của tệp từ các ứng dụng khác (qua ACTION_SEND)
• Tạo một tệp mới từ đầu

Chỉnh sửa tệp JSON / XML
• Đổi tên các phần tử nút
• Sửa đổi giá trị phần tử nút
• Dễ dàng chuyển đổi giữa các kiểu giá trị: Boolean, Number & String
• Thêm, sao chép và xóa các phần tử nút
• Di chuyển các phần tử lên và xuống trong một mảng
• Lưu dưới dạng tệp mới hoặc ghi đè tệp hiện tại

Các tính năng bổ sung
• Hỗ trợ chủ đề tối
• Chia sẻ văn bản JSON / XML với ứng dụng bên ngoài (qua ACTION_SEND)
• Xem trước dưới dạng văn bản • Đầu ra văn bản được định dạng thay vì một dòng
• Ứng dụng tự đăng ký dưới dạng trình xử lý tệp JSON / XML khi cài đặt
• Xuất dưới dạng tài liệu PDF
• Trích xuất và chuyển đổi các phần tử bằng ngôn ngữ truy vấn JMESPath


Hiện tại, đây là phiên bản mod APK mới nhất. Nếu các bạn thấy nhà phát triển đã cập nhật bản mới hơn. Vui lòng để lại bình luận admin sẽ update sớm nhất có thể!
Đăng ký để tải nhanh hơn:
Currently, this is the latest APK mod version. If you see that the developer has updated to a newer version. Leave a comment admin will update as soon as possible!

FAQs Frequently Asked Questions

How to set JSON & XML Tool (Premium) v0.19.3

1. Uninstall apps or games on your device (if any)
2. Install the downloaded APK file.
3. If there is file OBB. Extract copy and paste under the path Internal Storage/Android/obb.

How to install games with APK and OBB

1. Download apk and OBB of the game
2. Extract the OBB, copy the OBB folder to the "Android/obb" path. The correct OBB path would be something like "android/obb/com.madfingergames.leosystem"
3. Install APK file and run

Are files downloaded from VieAPK.Com safe?

Of course, every file is checked before being uploaded to the system. We use the Mediafire service for storage, so we make sure all files shared on the website are safe.

How to download?

You just need to wait a few seconds and the download link will appear.

Link broken?

If you have a problem with the link such as the file does not exist, cannot be accessed,...please report it to the administrator.

Slow download speed?

The hosting service we use is high quality, dedicated to uploading and sharing files with high speed and stability. In case the download speed is slow, please check your bandwidth.

The downloaded file does not match the description?

If there is a mistake between the description and the downloaded file, please report it to us through the contact section at the bottom of the page.

Post a Comment

0 Comments
Leave a comment or Join Group for support!
Loading...

buttons=(OK, Got it!) days=(20)

This website uses cookies from Google to enhance your experience. Learn More
Accept!
Yêu Cầu MOD