Volume Control Button v1.03

Volume Control Button v1.03

0

Volume Control Button Mod APK:

  • Pro Unlocked.
  • No Ads.

Volume Control Button mod apk là công cụ hỗ trợ thay thế nút âm lượng vật lý trên điện thoại Android. Ba nút điều khiển âm lượng có thể được truy cập từ kéo xuống Cài đặt nhanh. Một để hiển thị bảng điều khiển âm lượng và hai cái còn lại để điều khiển tăng / giảm âm lượng trực tiếp.

Bạn không cần nhấn các nút thiết bị vật lý để điều chỉnh âm lượng.
1. Chức năng rất đơn giản, đó là điều chỉnh âm lượng và không thực hiện bất kỳ cài đặt bổ sung nào.
2. Không có quảng cáo. và để giữ an toàn cho quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu nào.
3. Có thể truy cập các nút trên Cài đặt nhanh xuống từ bất kỳ ứng dụng nào.
4. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển âm lượng gốc của thiết bị, đây là bảng điều khiển bạn quen thuộc.
5. Áp dụng cho hầu hết các tình huống khi bạn điều chỉnh âm lượng thiết bị.
6. Nhãn dưới các nút cung cấp thông tin âm lượng hiện tại.
7. Nó đầy đủ miễn phí mãi mãi. Để giữ cho ứng dụng đơn giản, không có chức năng thiết lập nào được cung cấp. Bạn sẽ phải thiết lập nút bằng tay. Làm theo các hướng dẫn trong video để thiết lập nút điều khiển âm lượng trên cài đặt Nhanh.

Hiện tại, đây là phiên bản mod APK mới nhất. Nếu các bạn thấy nhà phát triển đã cập nhật bản mới hơn. Vui lòng để lại bình luận admin sẽ update sớm nhất có thể!
Đăng ký để tải nhanh hơn:
Currently, this is the latest APK mod version. If you see that the developer has updated to a newer version. Leave a comment admin will update as soon as possible!

FAQs Frequently Asked Questions

How to set Volume Control Button v1.03

1. Uninstall apps or games on your device (if any)
2. Install the downloaded APK file.
3. If there is file OBB. Extract copy and paste under the path Internal Storage/Android/obb.

How to install games with APK and OBB

1. Download apk and OBB of the game
2. Extract the OBB, copy the OBB folder to the "Android/obb" path. The correct OBB path would be something like "android/obb/com.madfingergames.leosystem"
3. Install APK file and run

Are files downloaded from VieAPK.Com safe?

Of course, every file is checked before being uploaded to the system. We use the Mediafire service for storage, so we make sure all files shared on the website are safe.

How to download?

You just need to wait a few seconds and the download link will appear.

Link broken?

If you have a problem with the link such as the file does not exist, cannot be accessed,...please report it to the administrator.

Slow download speed?

The hosting service we use is high quality, dedicated to uploading and sharing files with high speed and stability. In case the download speed is slow, please check your bandwidth.

The downloaded file does not match the description?

If there is a mistake between the description and the downloaded file, please report it to us through the contact section at the bottom of the page.

Post a Comment

0 Comments
Leave a comment or Join Group for support!
Loading...

buttons=(OK, Got it!) days=(20)

This website uses cookies from Google to enhance your experience. Learn More
Accept!
Yêu Cầu MOD