Live Wallpapers - 4K Wallpapers Pro 1.5.1 (PRO Unlocked)

Live Wallpapers - 4K Wallpapers Pro 1.5.1 (PRO Unlocked)

0

:

  • Pro Unlocked.
Live Wallpapers 4K Mod APK

Live Wallpapers Pro là một ứng dụng miễn phí có nhiều hình nền động HD khác nhau, hình nền 4K (Ultra HD | Ultra HD) và Full HD (HD | FHD +)

Ứng dụng này chứa các hình nền tĩnh với các độ phân giải sau đây là 1080x1920 pixel (Full HD 1080p) và 2160x3840 pixel (Ultra HD 4K). Ứng dụng này bao gồm hàng nghìn hình nền động để bạn lựa chọn, có thể được sử dụng trên màn hình chính và màn hình khóa của bạn để tạo cho nó một giao diện độc đáo và trang nhã, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm trình bảo vệ màn hình.

Hình nền động và hình nền 4K tĩnh: Ứng dụng cung cấp một số lượng lớn hình nền động AMOLED và hình nền động AMOLED được tổ chức theo các danh mục khác nhau. Ứng dụng này cũng cung cấp hình nền 4K và full HD tĩnh có thể được sử dụng trong trình thay đổi hình nền tự động. Ứng dụng này cũng cung cấp hình nền AMOLED.

Trình thay đổi hình nền tự động: -Có hai loại trình thay đổi hình nền, 1) Trình thay đổi hình nền tự động được sử dụng để thay đổi hình nền động sau một thời gian hoặc hành động nhất định, 2) Trình thay đổi hình nền tĩnh được sử dụng để thay đổi hình nền tĩnh sau một thời gian hoặc hành động nhất định .

-Ứng dụng có chứa nhiều hình nền thủ công được phân phối trong các danh mục khác nhau. Cả hai trình thay đổi hình nền đều sử dụng dịch vụ tích hợp sẵn của hệ điều hành Android, được gọi là dịch vụ LiveWallpaper.

Hiện tại, đây là phiên bản mod APK mới nhất. Nếu các bạn thấy nhà phát triển đã cập nhật bản mới hơn. Vui lòng để lại bình luận admin sẽ update sớm nhất có thể!
Đăng ký để tải nhanh hơn:
Currently, this is the latest APK mod version. If you see that the developer has updated to a newer version. Leave a comment admin will update as soon as possible!

FAQs Frequently Asked Questions

How to set Live Wallpapers - 4K Wallpapers Pro 1.5.1 (PRO Unlocked)

1. Uninstall apps or games on your device (if any)
2. Install the downloaded APK file.
3. If there is file OBB. Extract copy and paste under the path Internal Storage/Android/obb.

How to install games with APK and OBB

1. Download apk and OBB of the game
2. Extract the OBB, copy the OBB folder to the "Android/obb" path. The correct OBB path would be something like "android/obb/com.madfingergames.leosystem"
3. Install APK file and run

Are files downloaded from VieAPK.Com safe?

Of course, every file is checked before being uploaded to the system. We use the Mediafire service for storage, so we make sure all files shared on the website are safe.

How to download?

You just need to wait a few seconds and the download link will appear.

Link broken?

If you have a problem with the link such as the file does not exist, cannot be accessed,...please report it to the administrator.

Slow download speed?

The hosting service we use is high quality, dedicated to uploading and sharing files with high speed and stability. In case the download speed is slow, please check your bandwidth.

The downloaded file does not match the description?

If there is a mistake between the description and the downloaded file, please report it to us through the contact section at the bottom of the page.

Post a Comment

0 Comments
Leave a comment or Join Group for support!
Loading...

buttons=(OK, Got it!) days=(20)

This website uses cookies from Google to enhance your experience. Learn More
Accept!
Yêu Cầu MOD